Η αντιμετώπιση κάθε δουλειάς είναι μοναδική

Αναλύονται από λευκό χαρτί όλες οι παράμετροι που ορίζουν το θέμα εργασίας και εφαρμόζονται λύσεις ατομικευμένα σε αυτό. Τέτοιες παράμετροι είναι οι ανάγκες του χρήστη, η λειτουργικότητα, τα ερεθίσματα από το περιβάλλον στο οποίο καλείται να ενταχθεί, ο σεβασμός σε αυτό και η αρχιτεκτονική πρόταση που αρθρώνεται με σκοπό να εκφραστεί ο χρήστης εννοιολογικά και αισθητικά ώστε να λάβει συνειδητά τη θέση του στο κοινωνικό περιβάλλον. 

 

 

Κατοικία και επαγγελματικός χώρος

Στο κομμάτι της κατοικίας το χρέος είναι να δημιουργηθεί ο χώρος που θα ικανοποιηθούν οι πρακτικές και συναισθηματικές ανάγκες του χρήστη. Είναι ο τόπος που κάποιος πρέπει να εκφράζεται, να νιώθει δύναμη και ηρεμία, να βιώνει όλη την υγιή γκάμα αισθημάτων. Ιδανικά, να προκύπτουν μέσα από την προσωπική σχέση οι προϋποθέσεις για να υλοποιηθούν στο χώρο ακόμα και επιθυμίες που να μην έχουν εκφραστεί συνειδητά.

Στο κομμάτι του σχεδιασμού επαγγελματικού χώρου η ευθύνη είναι πολλαπλή. Κάθε τέτοιος χώρος έχει συγκεκριμένο λόγο ύπαρξης. Καλείται να εξυπηρετήσει ανάγκες και η επιτυχία στο σχεδιασμό κρίνεται από τη λειτουργία του σαν μηχανή, ώστε να είναι συνεπής στον στόχο της επιχείρησης. Επιπλέον ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του γραφείου επιδιώκει αφενός να ικανοποιήσει αισθητικές ανάγκες, αφετέρου τη σχηματοποίηση μίας ταυτότητας που να εκφράζει το σύνολο των αντιλήψεων, των προθέσεων ,του κοινού στο οποίο απευθύνεται και της εικόνας που επιθυμεί να προβάλλει. Το design αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στην επίτευξη των επαγγελματικών επιδιώξεων.

 

 

Ολοκληρωμένη εμπειρία σχεδιασμού και υλοποίησης

Αποτελεί θεμελιώδη αρχή του γραφείου η δημιουργική συνεργασία με όλους τους παράγοντες του έργου. Με εμπειρία από μια ευρεία γκάμα έργων παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα εργασιών, από τη μελέτη και την έκδοση αδειών έως τον εσωτερικό σχεδιασμό, το σχεδιασμό φωτισμού, επίπλων και εξειδικευμένων κατασκευών.

Στην υλοποίηση των μελετών και της επίβλεψης κατά την κατασκευή συνεισφέρουν άξιοι συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων που προσφέρουν τις κατά περίπτωση απαραίτητες επιστημονικές τους ικανότητες. Πολιτικοί και μηχανολόγοι μηχανικοί, ειδικοί σχεδιασμού τοπίου, φωτισμού, ακουστικής. 

Η εμπλοκή του γραφείου στο κάθε έργο μπορεί να φτάσει μέχρι το συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα επικοινωνιακής πολιτικής, γραφιστικής και ψηφιακής αισθητικής καθώς και διαμόρφωσης στρατηγικού πλάνου λειτουργίας με στόχο μια συνολικά σχεδιασμένη λειτουργία με όρους υψηλής αισθητικής και εκλεπτυσμένου προφίλ.