Αρχιτεκτονική δεν είναι οι τοίχοι αλλά ο αέρας ανάμεσά τους