Το Διαμέρισμα των Μουσικών

Ενοποίηση δύο ορόφων ενός συγκροτήματος κατοικιών σε ένα χώρο διαβίωσης και δημιουργίας μουσικής