Θερινή κατοικία στην Καλαμίτσα

Σχεδιάζοντας σήμερα σε έναν τόπο με έντονη την επιρροή του παρελθόντος